Copyright

Du kan ikke direkte gjenbruke tekst og bilder fra Skogen Forlag, verken fra boken eller nettstedet, uten tillatelse fra eieren, Jan Karlseng. Du kan selvsagt sitere fra både boken og nettstedet om du samtidig oppgir kilde.

Eksempelvis, for nettstedets vedkommede: (faksimile/sitat fra Skogen Forlag, https://www.skogenforlag.no/x (hvor x er siden/artikkelen det vises fra)), og for bokens vedkommede: (sitat fra «Sjelen – Å forstå det viktigste ved et menneske«, Jan Karlseng, Skogen Forlag 2020).

Bilder som er brukt på nettstedet og i boken har flere forskjellige opphavspersoner som alle innehar sine copyrightrettigheter vedrørende disse. Du kan med andre ord ikke laste ned, gjenbruke eller modifisere disse bildene uten eksplisitt avtale med opphavspersonene.